SPORTOVE.sk
1. krok  |  2. krok  |  3. krok
Registrácia používateľa

Registrácia vám umožní prístup do privátnej zóny na nasledovných portáloch: DonaskaKvetov.sk
POHLADNICE.sk


Ak už ste zaregistrovaný(á) na niektorom z vyššie uvedených portálov, nemusíte sa registrovať!
Rovnakými prihlasovacími údajmi (menom a heslom) sa môžete prihlásiť na ktoromkoľvek projekte.
Vyberte si správny typ registrácie (fyzická osoba alebo právnická osoba/živnostník).

Ak budete chcieť v budúcnosti využívať platené služby niektorých portálov, budú pre účely vystavovania daňových dokladov použité vaše registračné údaje. Preto ak ste právnická osoba, alebo živnostník, neregistrujte sa ako fyzická osoba!


Fyzická osoba

Právnická osoba / živnostníkPri registrácií sa vyžadujú niektoré údaje, ktoré môžu mať povahu osobných údajov. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. sa prevádzkovateľ zaväzuje postupovať v zmysle zákona a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil. Registračné údaje sú spracovávané na základe Vášho dobrovoľného súhlasu a potvrdením registrácie v kroku č.3.


Prevádzkovateľom portálu SPORTOVE.sk je spoločnosť ELET, s.r.o.